Zonta club Antwerpen

Serviceclub voor actieve en ambitieuze vrouwen

Wij willen dat vrouwen sterker in de wereld staan! En zoeken daarvoor sterke vrouwen

Wij willen dat vrouwen sterker in de wereld staan! En zoeken daarvoor

Laatste nieuws

GEWELD EN SLACHTOFFERBELEID

Op 14 november organiseerde de club een panelgesprek over het huidig geweld- en slachtofferbeleid met de getuigenis van een slachtoffer. Daarna werden de jaarlijkse Zonta club prijzen...

Zonta

Zonta zet zich in om economische onafhankelijkheid van vrouwen te verwezenlijken, opvoeding en gezondheidszorg voor vrouwen te bevorderen, serviceprojecten te steunen die zijn gericht op het verbeteren op de situatie van vrouwen, de aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen, en studentes aan te moedigen door het toekennen van beurzen en prijzen.

Serviceclub

We zijn een serviceclub van actieve en ambitieuze vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende functie. Samen werken we aan de verbetering van de juridische, professionele en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Zonta leden komen op voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes .  We  geven impulsen op het vlak van opvoeding, gezondheidszorg en onderwijs . We vinden een actieve participatie aan de maatschappij en het beroepsleven belangrijk voor alle vrouwen.

3 goede redenen om lid te worden:

Fundraising

We steunen lokale en internationale service projecten. Laat je inspireren door onze lokale service projecten.

Internationale service projecten

De “Zonta International Foundation for Women” beheert de fondsen van de  internationale serviceprojecten en werkt nauw samen met Unicef en UN Women.

Studiebeurzen en Awards

We zetten ons in voor gelijke kansen in het onderwijs door jonge vrouwen te ondersteunen met beurzen en prijzen.