Studiebeurzen & Awards

Onze organisatie wil gendergelijke kansen in het onderwijs bereiken. Ontdek hoe we vrouwen en meisjes ondersteunen met beurzen en awards.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

– Nelson Mandela –

Studiebeurzen en awards

Zonta zet zich in voor het bereiken van gender gelijke kansen in het onderwijs. Door middel van beurzen en awards ondersteunen we vrouwen en meisjes die onderwijs volgen en/of een loopbaan uitbouwen in traditioneel door mannen gedomineerde domeinen.

Women in Technology Scholarship

Zonta vierde in 2019 haar 100-jarig bestaan met onder meer de nieuwe Women in Technology Scholarship.
We willen hiermee vrouwen ondersteunen die een opleiding, een carrière of een leidende rol in de IT-wereld nastreven.

Q

Women in Technology Scholarship

 

Waarom deze award?

De digitale revolutie is reeds enkele jaren een feit!

De wereldeconomie, het bedrijfsleven en de wetenschappen worden steeds meer en meer gedigitaliseerd. Vrouwen blijken nog steeds grotendeels ondervertegenwoordigd te zijn in het domein van de informatietechnologie. Om een wereld te creëren waarin mannen en vrouwen gelijke kansen hebben, moeten vrouwen een actieve rol spelen in informatietechnologie en informatietechnologische ontwikkelingen.

Sedert 2019 heeft Zonta International een nieuwe Zonta International Women in Technology Scholarship. Vrouwen worden aangemoedigd om onderwijs, carrièremogelijkheden en leiderschapsrollen in informatietechnologie na te streven.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME

 

Deze WTS staat open voor elke studente  die  voor een informatietechnologie (IT) -diploma studeert  aan een geaccrediteerde universiteit / hogeschool / instituut. Zij dient  een uitstekende academische staat van dienst te hebben tijdens haar academische studies, inclusief de informatietechnologie-vakken.

Online studenten komen ook in aanmerking om te solliciteren: zij dienen enkel ingeschreven te zijn bij een geaccrediteerde universiteit / hogeschool / instituut.

Op het moment dat de aanvraag wordt ingediend moet de student zijn ingeschreven in het 2° jaar van de bacheloropleiding t.e.m. het laatste jaar van de postdoctorale opleiding. Kandidaten zijn schoolgaand op het moment dat de beursfondsen worden uitbetaald en mogen niet afstuderen vóór april 2022. Deelnemers die een Zonta International Women in Information Technology Scholarship ontvangen mogen geen aanvraag indienen om hun studiebeurs voor een tweede jaar te verlengen.

‘Golden Z-clubleden’ kunnen eveneens deelnemen.

Geclassificeerde leden en medewerkers van Zonta International en Zonta Foundation for Women evenals hun familieleden (ouders, grootouders, broers en zussen, nichten of neven direct of indirect verbonden aan de deelnemer) komen niet in aanmerking voor deelneming aan de WTS.

 

Heb je interesse ? neem dan contact met ons

Contact

Amelia Earhart Scholarship

.
Zonta International steunt studenten die zich bekwamen op het gebied van lucht & ruimtevaart. Deze beurs wordt uitgereikt aan doctoraatsstudentes.

Q

Amelia Earhart Fellowship

 

De Amelia Earhart Fellowship werd in 1938 opgericht ter ere van de beroemde piloot en Zontian, Amelia Earhart. Deze studiebeurs helpt talentvolle vrouwen met het nastreven van hun studiedoelen op het gebied van wetenschap en engineering. Door middel van de Amelia Earhart studiebeurs kunnen deze vrouwen investeren in bepaalde specialisaties, zoals software, computers en materialen.

Deze beurs  van $ 10,000 wordt jaarlijks toegekend aan maximaal 35 vrouwen die een Ph.D./doctorale graad in lucht- en ruimtevaarttechniek en ruimtewetenschappen volgen.

Sinds de oprichting van dit programma, heeft Zonta 1638 Amelia Earthart Fellowships toegekend, met een bedrag meer dan  US $ 10,6 miljoen, aan 1.209 vrouwen uit 73 landen.

Onze Fellows zijn later astronauten, lucht- en ruimtevaartingenieurs, astronomen, professoren, geologen, bedrijfseigenaren, bedrijfshoofden en zelfs secretaris van de Amerikaanse luchtmacht geworden.

Voorwaarden tot deelname

Iedere vrouw  die een Ph.D./doctorale graad nastreeft  en die een superieure academische staat van dienst heeft bij het uitvoeren van onderzoek toegepast op lucht- en ruimtevaarttechniek of ruimtewetenschappen, komt in aanmerking. Het is  noodzakelijk dat studenten ingeschreven zijn in een voltijds Ph.D./doctoraal programma en ten minste één jaar van dat programma hebben afgerond of een masterdiploma hebben behaald op een gebied dat wordt toegepast in de lucht- en ruimtevaart op het moment dat de aanvraag wordt ingediend

Heb je interesse ? Neem contact op

Young Women In Public Affairs

Dit programma richt zich tot jonge vrouwen tussen 16 en 19 jaar die blijk geven van leiderschap en inzet voor publieke dienstverlening en moedigt hen aan verder deel te nemen aan het openbare en publieke leven.

Q

Young Women in Public Affairs

WAAROM DEZE AWARD?

Deze Young Women in Public Affairs Award (YWPA) wordt jaarlijks uitgereikt aan meisjes van 16 t/m 19 jaar, scholier of student. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet de kandidate aan de volgende criteria voldoen:

Zij moet op vrijwillige basis maatschappelijk engagement tonen. Dat betekent dat zij blijk geeft van initiatief en leiderschapskwaliteiten en dat zij op vrijwillige basis actief is binnen bijv. school, gemeente, politiek , muziek- of sportvereniging of een andere maatschappelijke organisatie.

Voorwaarden tot deelname

Om in aanmerking te komen voor het winnen van deze Zonta prijs vullen de kandidates een formulier in met hun motivering dat zij indienen vóór 31 januari  van ieder jaar. Alle geldige deelnames ontvangen een deelnemingscertificaat. De winnares ontvangt €500, aangeboden door Zonta Club Antwerpen. Ook op regionaal en internationaal niveau maakt een winnares bovendien kans op extra prijzen.  De deelneemsters en hun schooldirectie en/of coördinator worden uitgenodigd op een prijsuitreiking .

Voor meer informatie en inschrijvingsformulieren kun je contact opnemen.

Contact

Women In Business Scholarship 'Jane M. Klausman'

Deze scholarship steunt jonge vrouwen die de ambitie hebben om een carrière uit te bouwen in de zakenwereld door een diploma in business management te behalen.

Q

Women in Business Scholarship

WAAROM DEZE AWARD?

In de wereld van bedrijfsleiders vormen vrouwen nog steeds een grote minderheid.

Omdat Zonta International gelooft in gendergelijkheid, helpt het Jane M. Klausman (JMK) Women in Business Scholarship-programma vrouwen bij het behalen van een bachelor- en masteropleiding in bedrijfsbeheer. Het Jane M. Klausman Women in Business Scholarship-programma werd in 1998 opgericht uit een genereuze schenking van Jane M. Klausman, een lid van de Zonta Club van Syracuse, New York, VS, en de Zonta International Parliamentary 1990-1995.

 

Het programma werkt zowel op Zonta-club niveau als op districts- en internationaal niveau. Elke Zonta club bepaalt de grootte van haar JMK beurs. Op districtsniveau zijn er jaarlijks tot 32 beurzen van elk US $ 2.000. Op internationaal niveau zijn er dan weer zes beurzen voor een bedrag van elk US $ 8.000.

Sinds de start van het programma heeft Zonta 640 beurzen toegekend, voor een totaalbedrag van meer dan 1,5 miljoen dollar, aan 492 vrouwen uit 58 landen.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zonta Antwerpen

Neem contact op