Zonta club Antwerpen

Wie en wat is Zonta?

Een internationale erkende niet-gouvernementele organisatie (NGO).

Wereldwijd meer dan 28.000 leden in 1100 clubs en in 62 landen.

De Zonta hoofdzetel is gevestigd in Chicago (USA).

Iedere twee jaar organiseren we een internationale conventie om een raad van bestuur te kiezen: de visie en strategie worden dan vastgelegd.

De Zonta International Foundation for Women beheert de ingezamelde fondsen voor het toekennen van beurzen en geeft ondersteuning bij de internationale serviceprojecten.

Zonta

Zonta zet zich in om economische onafhankelijkheid van vrouwen te verwezenlijken, opvoeding en gezondheidszorg voor vrouwen te bevorderen, serviceprojecten te steunen die zijn gericht op het verbeteren op de situatie van vrouwen, de aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen, en studentes aan te moedigen door het toekennen van beurzen en prijzen.

Fundraising

Om de lokale en internationale projecten te ondersteunen is fundraising ook bij Zonta een belangrijk item. Bij Zonta gaat 1/3 van de ingezamelde gelden naar de internationale projecten via de Zonta Foundation for Woman en 2/3 van de ingezamelde gelden blijft in de eigen lokale club.

Oprichting in 1919

Zonta werd opgericht in 1919 in Buffalo (New York – USA) door Marian de Forest, journalist en groot voorstander en verdediger van vrouwenrechten.

Raadgevende status

Zonta heeft een raadgevende status bij de Verenigde Naties (VN), is vertegenwoordigd bij Unicef, Unesco, Unifem en Ecosoc en heeft een adviserende status bij de Raad van Europa

Apolitiek

Zonta is apolitiek en niet confessioneel, onze organisatie is neutraal en dus niet partij- of religiegebonden. We nemen nooit politieke of religieuze standpunten in.

Betekenis van het Zonta logo

Logo

De naam ZONTA komt uit de Native-American SIOUX taal en betekent
‘EERLIJK’ en ‘ BETROUWBAAR’

1

De letter ‘ Z ‘ staat symbool voor ‘lichtstraal’, ‘zonneschijn’
en ‘inspiratie’

2

Dit Sioux symbool betekent ‘samenwerken om een doel
te bereiken’ of kortweg ‘loyauteit’

3

‘Soladiriteit’ en ‘lasten samen dragen’ zijn belangrijke
ingrediënten om de doelstellingen van Zonta te bereiken.

4

Dit Sioux symbool betekent ‘onderdak’ of ‘bescherming’

5

Het vierkant staat garant voor ‘eerlijkheid’ en ‘vertrouwen’