Zonta Says No

A world without violence

“When you witness violence against women and girls, do not sit back”

Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de VN

Zonta says NO to Violence against Women

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten in de wereld. De VN lanceerden in 1991 de ‘16 dagen van activisme tegen gender gerelateerd geweld’. Doel: een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Tijdens de ‘Orange the World’-campagne worden wereldwijd bekende gebouwen, monumenten of andere landmarks oranje uitgelicht. Als partner van de VN zet Zonta International haar schouders onder dit project.

Zonta club Antwerpen steunt jaarlijks de actie 'Orange your city'! Zo lichtten op 25.11.2020 het MAS en het Vlinderpaleis oranje op. De actie 'ZONTA SAYS NO' wordt jaarlijks toegelicht met een persconferentie in het Sint-Felixpakhuis te Antwerpen waarbij interessante sprekers worden uitgenodigd.
Q

Zonta says no to violence

Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten in de wereld. De VN lanceerden in 1991 de ‘16 dagen van activisme tegen gender gerelateerd geweld’. Deze actie loopt ieder jaar van 25 november t.e.m. 10 december.

Doel: een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Sedert 2015 kleuren verschillende openbare gebouwen tijdens deze actie oranje! Oranje is de kleur van de opkomende zon, de dageraad, het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

 

Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Gender gerelateerd geweld kent geen grenzen en doet zich voor in elke gemeenschap, waar ook ter wereld. Europees onderzoek uit 2014 heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen ouder dan  15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld :

  • Tot 70 % van de vrouwen wereldwijd werd ooit in hun leven geslagen, tot seks gedwongen of misbruikt. De dader van deze misdaden is meestal een bekende of intieme partner van het slachtoffer.
  • Verkrachting en huiselijk geweld vormen een groter gezondheidsrisico voor vrouwen tussen 15 en 44 jaar dan kanker en verkeersongevallen.
  • Ieder jaar sterven minstens 5.000 vrouwen als slachtoffer van ‘eerwraak’
  • 140 miljoen vrouwen en meisjes hebben genitale verminking ondergaan met traditie en cultuur als excuus.