Lokale projecten

“The most efficient way to reduce the inequalities would be to actually close the gender gap between men and woman, and that is  a no-brainer.”

– Christine Lagarde –

 

Onze lokale projecten in Antwerpen

Zonta Antwerpen werft fondsen door speciale acties binnen de club te organiseren. Bijvoorbeeld een open vergadering, verkoopactie of fundraising-avond. We zijn voortdurend op zoek naar sponsors die Zonta een warm hart toedragen.

We zoeken specifiek projecten die de situatie van vrouwen en meisjes verbeteren of ondersteunen.

 

 

Vaste projecten Zonta club Antwerpen

ZAPA - Zonta Antwerp Port Award

Deze prijs geeft jonge vrouwen financiële steun voor hun studies aan de Hogere Zeevaartschool.

Q

ZAPA – Zonta Antwerp Port Award

 

De Hogere Zeevaartschool is een Vlaamse hogeschool van de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen te Antwerpen. De HZV is de enige hogeschool in België met academische opleidingen in Nautische Wetenschappen.

Door de reeds jarenlange ZAPA (Zonta Antwerp Port Award) prijs uit te reiken ondersteunt ZC Antwerpen de maritieme vorming van vrouwelijke studenten.

Een maritime carrière biedt veel perspectieven. Je werkt in een internationale omgeving, wisselt het varen af met lange periodes aan wal  en wordt doorvoor passend beloond.

De opleidingen aan de HZV worden afgestemd op twee carrières: op zee én aan de wal.

Tutoraat project – Antwerpen

Tutoren van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen zetten zich vrijwillig in om leerlingen uit het secundair onderwijs bijles  te geven. Zodra deze leerlingen naar het hoger onderwijs doorstoten, ondersteunt Zonta een aantal van hen met een financiële bijdrage.

Q

Tutoraat project – Antwerpen

 

De tutoren willen volgende doelstellingen realiseren bij hun tutees :

  • Verbeteren van de vakinhoudelijke kennis
  • Verbeteren van de studievaardigheden, de zelfredzaamheid en het ‘leren leren’
  • Vergroten van de kennis van de instructietaal (schooltaal) Nederlands
  • Verbeteren van de sociale competenties
  • Zelfvertrouwen en motivatie verhogen
  • Nieuwe sociale modellen invoeren in het referentiekader van de leerlingen (de tutor als leraar, voorbeeld en vriend)
  • Leerlingen adviseren over hun studiekeuze en hen voorbereiden op de overgang naar het hoger onderwijs

Zonta club Antwerpen sponsort een aantal leerlingen met een financiële bijdrage.

 

Het fonds Zonta Antwerpen

Dit fonds werd in 2021 opgericht onder de vleugels van het Universiteitsfonds Antwerpen om projecten te steunen die jonge vrouwen kansen geven.
Q

Het Zonta fonds Antwerpen

 

Met de financiële steun van  sympathisanten  en met de gedeeltelijke  opbrengst van onze  eigen lokale fundraising projecten , willen we met het Fonds Zonta Antwerpen  jonge vrouwen steunen en kansen geven.

Zo steunt dit fonds in 2021- 2022   het “Daughters for life” project . We geven hiermee een jonge vrouw uit het Midden -Oosten een kans om  aan de Universiteit van  Antwerpen te komen studeren .

We doen dit in samenwerking met het Universiteitsfonds Antwerpen.

Via het Universiteitsfonds Antwerpen kunnen bedrijven, verenigingen én particulieren een wetenschappelijke bijdrage leveren aan de maatschappij dankzij een warm engagement via een gift, een schenking, opname in je testament of door de oprichting van een leerstoel of fonds op naam.

Je kunt het Fonds Zonta Antwerpen steunen door een gift te doen op rekening nr. BE42 7310 4624 7854. Een fiscaal attest wordt je t.g.t. toegezonden

 

Gesteunde projecten 2018-2020

ArmenTeKort
Q

ArmenTekOrt

Tutti Fratelli
Q

Tutti Fratelli

Talander
Q

Talander

Bindkracht
Q

Talander